REEL-Lidd

REEL an Tirol – Melodie: Anton aus Tirol

REEL REEL REEL
REEL REEL REEL
REEL REEL REEL
REEL REEL REEL 
REEL REEL REEL

Ref: 
Et ass sou schéin,
Et ass sou flott
REELaner an Tirol
Mat engem Béier an der Hand
an dat an dësem schéine Land
REELaner, e Wonner vu Natur

Zu Innsbruck hei
Vu Lëtz'buerg komm
REEL mir gi Gas a vill

Sippe mir zu all Moment
Déi Voll jäizen SOS
An mir ma'n weider an Tirol
:Ref

Mir sou voll, wei nach ni
Trotzdem op de Féiss a Ski
REEL wat dat wuel gëtt
Kater kréie mir dach net
Zu Innsbruck, an de Bierger
REEL
sou Leit wéi eis
gouf et nach ni

Ref.